O Miniškoličce

Záleží mne na vývoji Vašich dětí. Moje MINIŠKOLIČKA vyniká kvalitní výukou, krásným prostředím a individuálním přístupem již od roku 2013.

Zkušený pedagog


Mgr. Klára Bohatá - speciální pedagog, psychoped, vychovatel.

- 22 let praxe v České Republice i v zahraničí 

- trestní bezúhonnost

- individuální přístup k dětem + diagnostika dětí

- německý a italský jazyk aktivně
Vzdělávání hrou


Zajištění profesionálně výchovně - vzdělávacího procesu dle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání

"Prožívat radost teď a tady"


. hudební výchova

 (poslech a provozování hudby, využití  hudebních nástrojů, hudebně pohybových her, zpěv atd.)

. výtvarná výchova

 (využití tvorby jako je kresba, malba, koláž, jiný  techniky a materiál)

. logopedie

 (náprava narušených komunikačních  schopností  ve všech rovinách u všech věkových  kategorií)

. grafomotorika

. ekologie

. vaření


Venkovní aktivity

Chodím s dětmi ven na hřiště - Na Václavce, Letná, Puškinovo náměstí, Stromovka.