Denní harmonogram


PROVOZNÍ DOBA
Pondělí - Čtvrtek
8 - 14 hodin 

Příchod dětí do školky ( hygiena, snídaně, hra dle vlastního výběru dětí, individuální činnosti s dětmi)

Ranní kruh, básničky a cvičeníčko, hygiena a svačinka

Cílená činnost, rozvoj jemné motoriky či hrubé motoriky, společné činnosti téma týdne dle RVP, společné aktivity, počítání, hudební a výtvarná výchova, čtení knížek, vaření, hřiště

Oběd

Relaxace ( spinkání ), volná hra pro děti, co nespinkají.

Hygiena  a svačinka

Odpolední zájmové činnosti, individuální přístup k dětem (námětové hry, pohybové hry, pobyt venku)

Odchod dětí domů