Denní harmonogram


Provozní doba, Pondělí - Čtvrtek

8:30 - 16:00

Příchod dětí do školky ( hygiena, snídaně, hra dle vlastního výběru dětí, individuální činnosti s dětmi)

8:30 - 8:45

Ranní kruh, básničky a cvičeníčko, hygiena a svačinka

9:00 - 9:45

Cílená činnost, rozvoj jemné motoriky či hrubé motoriky, společné činnosti téma týdne dle RVP, společné aktivity, počítání, hudební a výtvarná výchova, čtení knížek, vaření, hřiště

9:45 - 11:15

Oběd

11:30 - 12:00

Relaxace ( spinkání ), volná hra pro děti, co nespinkají.

12:00 - 14:30

Hygiena  a svačinka

14:30 - 15:00

Odpolední zájmové činnosti, individuální přístup k dětem (námětové hry, pohybové hry, pobyt venku)

Odchod dětí domů


15:00 - 16:00